مترسک تنها

دخترانه ی دخترانه!

دنیای دخترانه من

لاک خشک شده و صدای آهنگ Adele.دمپایی های عروسکی.صندلیه پر از مانتو و شال .پنجره های باز و پرده های قفل شده ذرات نور معلق در سایه ی آینه ها. آینه هایی همچون اشباه  نیم متر بالا تر از زمین و از زانوی دیوار تا به بالا و در آغوش محکم دیوار!

لبخند های فیگور منش.چشمان غرق در افکار نامعلوم.دنیای بهم ریخته ی من.آهنگ کوبنده و دنیای آرام مندم.حتی نفس هایم هم خفه بودند از بی حوصلگی.من دختری از جنس فشفشه های رنگارنگ جشن تولد های شولوغ هستم که برای لحظه ای همه خیره به من و برای لحظه ای دیگر فراموش میشوم.من یک دخترم

+ نوشته شده در  ساعت 19:22  توسط B.ta  |